Porumb
Produsele KWS

Porumb

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

”VOUCHER KWS 2015”

 

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

(1) Campania „VOUCHER KWS 2015” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de KWS SEMINŢE SRL, cu sediul in Bucureşti, str. Barajul Arges nr. 6, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/854/2007, avand codul de inregistrare fiscala nr. RO20649410, reprezentata legal de Dl. Cosmin Popescu in calitate de Director Naţional de Vânzări, denumita in continuare “Organizator”.

(2) Campania este reglementata si se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial (denumit in cele ce urmeaza “Regulament“), care este obligatoriu pentru toti Participantii.

(3) Regulamentul de participare/desfasurare este intocmit conform legislatiei in vigoare si va fi facut public pe site-ul www.kws.ro pe intreaga durata a Campaniei.

(4) Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Astfel, orice persoana interesata are posibilitatea de a lua cunostinta de continutul Regulamentului atat de pe site-ul www.kws.ro, cat si prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Organizatorului la sediul social al acestuia mentionat mai sus.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii Participantilor, in mod public, asupra modificarilor respective, prin intermediul acelorasi mijloace de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 01.12.2014 si se va incheia la data de 01.05.2015. Dupa aceasta data, niciun voucher nu va mai fi inregistrat in cadrul Campaniei si nu va participa la repartizarea de reduceri şi gratuităţi aferente unităţilor achiziţionate.

 

III. PARTICIPANTII LA CAMPANIE

(1) Campania ”VOUCHER KWS 2015” se adreseaza oricărui proprietar, administrator, deţinător în arendă de teren agricol, împuterniciţilor legali care administrează ferme sau terenuri agricole, inginerilor agronomi care achiziţionează unităţi de porumb sau floarea-soarelui de minim 50000 boabe / unitate sub marca KWS Seminţe de la oricare distribuitor de seminţe din România si care respecta integral termenii si conditiile prezentului Regulament.

(2) Cerintă obligatorie: vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, denumiţi în cele ce urmează "Participanţi", cu excepția angajaților sau rudelor de gradul I ale angajaților sau proprietarului Organizatorului.

(3) Pentru a participa la Campanie, fiecare persoana care îndeplinește condițiile de mai sus trebuie să completeze sau să permită completarea cupoanelor aparţinând voucherului de către reprezentantul de vânzări KWS Seminţe sau de către distribuitorul autorizat al KWS Seminţe SRL, în conformitate cu cerinţele înscrise pe acesta.

(4) Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea fara rezerve de catre Participanti a prezentului Regulament.

(5) Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participanţii consimt ca datele de identificare (numele, prenumele, adresa, telefonul, e-mailul si orasul de domiciliu) cu care s-au inscris in Campanie, să fie utilizate şi procesate de către KWS Seminţe în scopuri de marketing (trimitere de corespondenţă publicitară, obiecte promoţionale, invitaţii la evenimente, etc.).

 

IV. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Participă la aceasta Campanie urmatoarele produse KWS Seminţe S.R.L. achizitionate de la firmele partenere ce desfasoara activitati de distributie a seminţelor produse de KWS Seminţe SRL. astfel:

a) pentru acordarea bonificaţiilor în valoare de 30, respectiv 35 lei / sac conform mecanism Campanie: unităţile de porumb de 50000 boabe din hibrizii Losc, Karnevalis, Severo, Krabas, Kamelias, KWS 9361, Kinemas, KWS 6471, Garbure, Kassius, Kaifus, KWS 2376, Kornelius, Karmas, KWS 1394, KWS 3381, Krebs, Kalimnos, Mikado şi floarea soarelui Barolo RO şi Hysun 202 CL

b) pentru acordarea bonificaţiilor de 5 saci la o achizitie de 15 saci de hibrid nou conform mecanism Campanie: unităţile de porumb de 50000 boabe din hibrizii Kamparis, Balasco, KWS 2482, Konfites, Konsens.

 (2) Lista firmelor partenere ce desfasoara activitati de distribuţie, participante la campanie va fi disponibila pe www.kws.ro si va fi actualizata pe intreaga durata a Campaniei.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

Participantul la Campanie poate opta pentru varianta de Campanie aferenta produselor de la Art. IV (1) a), pentru varianta de Campanie aferentă Art. IV (1) b) sau pentru ambele variante de Campanie.

(1) Participantul care achizitioneaza unul sau mai multe unităţi din produsele participante la Campanie din hibrizii mentionaţi la art. IV, alin. (1) a), de la firmele partenere - distribuitori ai KWS Seminţe SRL, dar nu întruneşte cantitatea de unităţi disponibilă pe un palet (echivalentul a 72 unităţi porumb sau 60 unităţi floarea – soarelui) va primi la fiecare achizitie un voucher care îi oferă dreptul de a consuma contravaloarea a 30 lei pentru fiecare unitate achiziţionată în alte produse comercializate de distribuitorul la care s-a realizat tranzacţia.

(2) Participantul care achizitioneaza multiplul cantitatii aferente unui palet de unităţi din produsele participante la Campanie din hibrizii mentionaţi la art. IV, alin. (1) a), de la firmele partenere - distribuitori ai KWS Seminţe SRL, respectiv echivalentul multiplului a 72 unităţi porumb sau 60 unităţi floarea – soarelui, va primi la fiecare achizitie un voucher care îi oferă dreptul de a consuma contravaloarea a 35 lei pentru fiecare unitate achiziţionată în alte produse comercializate de distribuitorul la care s-a realizat tranzacţia.

(3) In cazul in care Participantul va achiziona o cantitate de produse cuprinsa intre cele două praguri menţionate la V. (1) şi V. (2), valoarea bonificaţiei de pe voucher se va calcula astfel: se va acorda contravaloarea a 35 lei pentru fiecare unitate achiziţionată pâna la un palet sau multiplu de palet, la care se vor adăuga 30 lei pentru fiecare unitate achiziţionată ce depăşeşte cantitatea aferentă unui palet sau multiplu de palet (exemplu, pentru 75 unitati porumb, se va acorda o bonificatie de 35 lei x 72 unitati + 30 lei x 3 unitati). Aceasta contravaloare bonificată va fi cheltuită de către Participant cu achiziţia de alte produse disponibile la partenerul distribuitor.

(4) Participantul trebuie sa completeze împreună cu reprezentantul de vânzări KWS în cazul voucherelor generale sau cu reprezentantul de vânzări al distribuitorului, în cazul voucherelor personalizate KWS – distribuitor partea de cupon înseriată care începe cu cifra 2, aferentă acestei variante de campanie. Un cupon identic, dar înseriat cu cifra de început 1, va fi completat de către reprezentantul de vânzări KWS în cazul voucherelor generale sau de reprezentantul de vânzări al distribuitorului, în cazul voucherelor personalizate KWS – distribuitor. În afara cifrei de început 1 sau 2, codurile de pe cele două cupoane, ca şi informaţiile, sunt identice.

(5) În oricare din cazurile menţionate, voucherul se consideră valid în momentul în care ambele cupoane detaşabile cu aceeaşi informaţie înscrisă vor fi trimise la KWS Seminţe şi validate de către aceasta. Trimiterea acestora către KWS Seminţe se va realiza de către reprezentantul de vânzări KWS în cazul voucherelor generale sau de reprezentantul de vânzări al distribuitorului, în cazul voucherelor personalizate KWS – distribuitor. Doar după validare se emit bonificaţiile sub formă de achiziţie valorică în produse de la distribuitorul care a iniţiat tranzacţia.

(6) Acelaşi parcurs de mai sus îl va cunoaşte şi varianta de Campanie aferentă produselor care fac obiectul Art. IV. (1) b). La o achiziţie de 15 unităţi de hibrizi de porumb menţionaţi la Art. IV. (1) b), Participantul va primi o bonificaţie de 5 saci din orice hibrid comercializat sub marca KWS Seminţe pentru care optează, la alegere. Sacii cadou vor fi validaţi şi trimişi doar dupa validarea celor două cupoane identice. Această variantă de campanie este valabilă doar pentru prima achiziţie de 15 saci de hibrid nou, urmatoarele unităţi achiziţionate nu mai fac obiectul acestei Campanii.

(7) În cazul în care Participantul optează pentru ambele oferte, respectiv şi pentru achiziţia de produse menţionate la Art. IV (1) a), dar şi pentru varianta aferentă Art. IV (1) b), va urma toţi paşii pentru ambele variante, semnalizate separat şi clar pe cupoanele fiecărui voucher.

(8) Toate sumele primite se pot cumula într-una sau mai multe cumpărături de la acelaşi distribuitor. Nu se oferă premii în numerar şi sumele acordate ca bonificaţii nu sunt transferabile de la un distribuitor la altul sau către terţi.

(9) Participantul poate completa cupoanele pana cel tarziu la data de 01.05.2015.

 

VI. PREMIILE CAMPANIEI

(1) Pe toata durata Campaniei, Organizatorul va acorda două categorii de premii, în funcţie de varianta de Campanie aleasă:

 

Varianta de campanie „Cu 30 lei pe sac îţi iei ce vrei”, respectiv „Cu 35 lei pe sac îţi iei ce vrei” – aplicabilă pentru produsele menţionae la Art. IV (1) a)

-Se acordă contravaloarea a 30 lei pe fiecare unitate achiziţionată, cu care Participantul poate să achiziţioneze orice alte produse de la distribuitorul la care a optat să finalizeze tranzacţia.

-În cazul în care cantitatea achiziţionată este de un multiplu de palet, respectiv echivalentul multiplului a 72 unităţi porumb sau 60 unităţi floarea – soarelui, Participantul primeste produse in valoare de 35 lei pentru fiecare sac de la distribuitorul selectat.

-În cazul în care Participantul se afla între cele două praguri, calculaţia va avea la baza unităţile care compun echivalentul unui palet şi separat unităţile care nu intrunesc conditia multiplului de palet.

 

Varianta de campanie „15 saci de hibrid nou, încă 5 bucăţi cadou” – aplicabilă pentru produsele menţionate la Art. IV (1) B)

-Se acordă o bonificaţie de 5 unităţi de porumb la alegerea Participantului doar pentru prima achiziţie cumulată de 15 unităţi. Următoarea achiziţie nu este considerată ca parte din campanie.

 

Participantul la campanie poate opta pentru oricare din variante sau pentru ambele.

 

(2) Valoarea comerciala totala a premiilor este mentionata mai sus., astfel:

-Categoria de produse de la Art. IV (1) a)

-Categoria de produse de la Art. IV (1) b)

 

VII. CONDIŢII DE VALIDARE

(1) Pentru ca un Participant să fie considerat validat şi să poate avea acces la premiu, ambele cupoane aferente variantei de Campanie pentru care a optat trebuie sa fie complet şi corect completate, cu ştampila distribuitorului şi sa fie recepţionate la sediul KWS Seminţe. Perechea corespunzătoare a cuponului, purtând aceleaşi date trebuie sa fie trimisă la sediul KWS Seminţe sau sa se afle în posesia reprezentantului de vânzări KWS sau al distribuitorului, astfel încât în orice moment să poată face dovada existenţei acestuia.

(2) Participantul sau, după caz, reprezentantul de vânzări al distribuitorului va depune la distribuitor cuponul completat, urmând ca acesta să fie transmis către KWS Seminţe.

(3) Dupa validarea cuponului de către KWS Seminţe, premiul va intra în posesia Participantului prin distribuitorul care a finalizat tranzacţia sau direct de la KWS Seminţe la Participant, după caz.

 

VIII. ACORDAREA PREMIILOR

(1) Dupa validarea castigatorilor prin mecanismul descris in articolul VII al prezentului Regulament, Organizatorul va proceda la acordarea premiilor.

(2) Lista castigatorilor si a castigurilor acordate va fi facuta publica pe pagina de internet a Organizatorului www.sticlasidesign.ro/specialist-in-domeniu in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii campaniei.

(3) In termen de cel mult cincisprezece zile lucratoare de la incheierea campaniei Organizatorul va trimite premiul prin curier rapid cu confirmare de primire la coordonatele mentionate de catre Participant conform articolului VII, alin. (2) din prezentul Regulament.

 

IX. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

(1) Nu exista posibilitatea acordării premiilor in alte valori sau condiţii decat cele mentionate în prezentul Regulament.

 

X. TAXE SI IMPOZITE

 

 1. Conform art. 77 alin. 4 din Codul Fiscal al Romaniei, nu exista obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, intrucat fiecare dintre premiile acordate in cadrul acestei Campanii are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei.

  (2) Participantilor la aceasta Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare achizitionarii produsului, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex. tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la Campanie).

   

  XI. INCETAREA CAMPANIEI

  (1) Campania se va incheia pe data de 01.05.2014.

  (2) Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

   

  XII. LITIGII SI RECLAMATII

  (1) Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului prevazuta la Cap. I, alin. (1) al prezentului Regulament, pana la sfarsitul Campaniei.

  (2) Reclamatiile ulterioare datei pana la care prezentul Regulament produce efecte nu vor fi luate in considerare.

  (3) Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.

  (4) Legea aplicabila este legea romana.

   

  XIII. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  (1) Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora stocate pe durata Campaniei.

  (2) Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, lege care ofera persoanelor vizate urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15).

  (3) Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul Participantilor de a se adresa justitiei.

  (4) In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, la sediul social al acestuia identificat in Cap. I, alin. (1) al prezentului Regulament.

  (5) Prin participarea la Campanie, Participantul isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data si locul nasterii, adresa postala, telefon, CNP) in scopul includerii datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului.

  (6) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

   

  XIV. FORTA MAJORA

  (1) Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  (2) Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

  (3) Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa faca publica intervenirea acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

  XV. DISPOZITII FINALE

  (1) Campania, in integralitatea sa ori intr-unul dintre centrele partenerilor distribuitori in care se desfasoara, poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, exercitarea puterii publice sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania.

  (2) In acest caz, Organizatorul nu mai are nicio obligatie fata de Participanti si nu este obligat la despagubiri de niciun fel.

  (3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acuratetea datelor furnizate de catre Participanti si nici pentru pierderea cupoanelor voucherelor.

   

  Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

   

  ORGANIZATOR: KWS Seminţe S.R.L.

 

Hibrizi de Porumb KWS

Hibrid FAO Descriere
BALASCO - NOU 390 Unic prin habitus, surprinzător prin performanță
GARBURE 370 Cele mai sănătoase recolte
GAVOTT 280 Performanţă si calitate EXTRAtimpurie
KAIFUS 380 Plasticitate ecologică superioară !
KALIMNOS 500 Performant ca un pur sange !
KAMELIAS 340 Cel mai stabil in grupa timpurie!
KAMPARIS - NOU 390 CAMPION LA PERFORMANTA, constant in zone umede si secetoase
KARMAS 410 Performant si stabil
KARNEVALIS 260 Dentatul extratimpuriu, producții excelente !
KINEMAS 350 Campionul semitimpuriilor !
KITTY 490 Dubla performanta in conditii intensive !
KONFITES - NOU 390 Nascut a fi liderul acestei maturitati
KONSENS - NOU 390 Unic prin calitate, star in constelatia silozului!
KORNELIUS 400 Potential de productie excelent!
KRABAS 330 Potential de productie excelent
KREBS 480 Dominant prin performanta!
KWS 1394 430 Stabilitate excelenta in conditii diferite !
KWS 2376 390 Cel mai performant hibrid !
KWS 2482 - NOU 390 Oferă încredere, descurcându-se oriunde, oricând
KWS 3381 450 Performant prin plasticitatea ecologica superioara !
KWS 6471 360 Stabil si performant in orice conditii !
KWS 9361 340 ROBUST,UNIFORM,PERFORMANT
LOSC 250 Cea mai buna recolta timpurie !
MIKADO 550 Cele mai mari productii de porumb siloz !
SEVERO 270 Excelent la productia de boabe!