KWS
   
 

Cartofi de sămânţă şi de consum

Cartofii de sămânţă şi de consum de la KWS POTATO sunt produşi în România şi comercializaţi atât în ţară cât şi în Europa.

Cartofii de sămânţă sunt produşi în parcele special destinate în acest scop, fiind supuşi frecvent inspecţiilor făcute de organele abilitate în controlul calităţii.

Farmers at a filed day, Landwirte beim Feldtag 0706_KWS_2658_r